Strona główna » Oferta » Rozwój

Oferta

Indywidualny program redukcji stresu StopStres

Indywidualny program redukcji stresu to 9 stopniowy cykl spotkań mający na celu uwolnienie się od napięcia i stresu i wzmocnienie swojej odporności psychicznej.

Program obejmuje holistyczną pracę z ciałem, emocjami, myślami, przekonaniami, uwolnienie się od blokad i ograniczeń utrudniających uzyskanie spokoju.

Etapy pracy:

 1. Diagnoza stresu
 2. Wypracowanie wizji zmiany
 3. Wypracowanie korzystnych strategii radzenia sobie ze stresem
 4. Wydobycie i uruchomienie zasobów
 5. Redukcja stresu przez antystresowe techniki oddziaływania poprzez ciało
 6. Redukcja stresu na poziomie emocji
 7. Redukcja stresu poprzez techniki poznawcze – na poziomie myśli
 8. Zmiana nieracjonalnych przekonań
 9. Usunięcie wewnętrznych stresujących blokad i ograniczeń

Szczegółowy opis programu dostępny jest tutaj – StopStres

Program w wersji podstawowej realizowany jest w 9 sesjach indywidualnych trwających 50 min prowadzonych przez wybranego/ą specjalistę/tkę. Sesje standardowo odbywają się 1 raz w tygodniu; cały program trwa wówczas 9 tygodni. W miarę potrzeby program może być dostosowany do indywidyualnych potrzeb – poszczególne etapy programu mogą zostać zawężone lub rozszerzone o kolejne sesje.

Dostępni specjaliści

Coaching

Coaching to proces rozwojowy, oparty na partnerskiej relacji, w którym coach pomaga klientowi w osiąganiu konkretnych celów osobistych lub zawodowych.

Coach prowadzi klienta, zadając mu odpowiednie pytania i wykorzystując różnorodne narzędzia i techniki, ale nie wskazuje drogi. Coach nie daje rozwiązań, lecz wspiera klienta w odkrywaniu własnych potencjałów i rozwiązań.

Coaching to proces pomagania osobie mający na celu dotarcie do jej maksymalnych możliwości. Polega na rozwijaniu silnych stron tej osoby oraz na pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu wewnętrznych ograniczeń.

Proces coachingowy pomaga w budowaniu umiejętności, zwiększaniu samoświadomości i motywacji, a także w rozwijaniu planów działania mających na celu osiągnięcie sukcesu w określonych obszarach życia.

Dostępni specjaliści

Trening TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) służy nabyciu i rozwijaniu kompetencji społecznych, które pomagają w efektywnym funkcjonowaniu w relacjach z innymi ludźmi i w systemach społecznych – w rodzinie, w przedszkolu, w szkole, w pracy, w grupie rówieśniczej, wśród znajomych i przyjaciół oraz w społeczności, w której żyjemy. Trening rozwija takie kompetencje jak: komunikacja, funkcjonowanie w normach społecznych, współpraca, asertywność, samoświadomość, pewność siebie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, inteligencja emocjonalna – rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji oraz odkrywanie swoich mocnych i słabych stron.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Ilość sesji zależy od potrzeb uczestników – niektóre treningi prowadzone są długoterminowo, np. przez cały rok, a niektóre składają się z kilku zajęć. Wykorzystywane są takie formy pracy jak zabawa, granie w gry, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie scenek oraz naśladownictwo i modelowanie zachowań.  Zajęcia mają charakter warsztatowy i interaktywny, a ich forma jest dostosowana do uczestników.

W treningu mogą wziąć udział osoby w różnych wieku – dzieci, młodzież i dorośli. Zajęcia w szczególności przeznaczone są dla osób w spektrum autyzmu, doświadczających różnych trudności społecznych, przejawiających zaburzenia zachowań. Treningi skierowane są również dla każdego, kto odczuwa trudności w relacjach społecznych, np. z powodu nieśmiałości lub deficytów w komunikacji czy asertywności lub chciałby pracować nad swoimi kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia indywidualnego treningu TUS jest konsultacja psychologiczna i ustalenie programu i harmonogramu pracy. Indywidualne pojedyncze sesje treningowe trwają 50 min.

Aktualna oferta TUS:

 • Sesje indywidualne

Dostępni specjaliści

Warsztaty

Warsztaty psychologiczne to grupowe interaktywne spotkania  rozwojowe, które skupiają się na rozwijaniu osobowości, samoświadomości, samoakceptacji, zdrowej samooceny, umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i emocjonalnych.

Uczestnicy mogą uczyć się skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, poprawy samooceny, rozwiązywania konfliktów czy innych umiejętności psychospołecznych. Warsztaty wykorzystują różne metody, takie jak dyskusje, ćwiczenia praktyczne czy gry terapeutyczne, aby pomóc uczestnikom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które mogą zastosować w swoim życiu osobistym i zawodowym.

Dostępni specjaliści

Programy rozwojowe

Program rozwojowy to strukturalny plan lub sekwencja działań, które zostały zaprojektowane w celu wspierania osobistego lub zawodowego rozwoju osoby. Program rozwojowy ma na celu rozwijanie umiejętności, wiedzy, kompetencji lub cech osobowościowych, które pomogą osobie osiągnąć określone cele lub doskonalić się w danym obszarze. 

Program może obejmować różnorodne elementy, takie jak szkolenia, warsztaty, sesje coachingowe, zadania praktyczne i inne interaktywne aktywności.

Program może być realizowany zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, w zależności od potrzeb i celów uczestników.

Dostępni specjaliści

Mindfulness

Trening mindfulness (uważności) to proces nauki i praktykowania świadomej obecności w każdym momencie życia. Obejmuje on rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na teraźniejszości, bez oceniania czy analizowania.

Mindfulness ma na celu zwiększenie świadomości, zrozumienie swoich myśli i emocji, redukcję stresu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. To praktyka, która wymaga regularnego wysiłku i cierpliwości, ale może przynieść wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia.

Stosowane podczas sesji mindfulness techniki mogą obejmować medytację, skanowanie ciała, obserwację myśli, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia koncentracji, rozwijanie empatii.

Sesje mindfulness mogą odbywać się pojedynczo, w odpowiedzi na bieżące potrzeby lub jako wsparcie i uzupełnienie procesu terapii lub w seriach w procesie trwającym kilka tygodni.

Aktualna oferta mindfulness:

 • Sesje indywidualne

Dostępni specjaliści

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne mają na celu rozwój umiejętności osobistych – uniwersalnych zasobów, z których korzystamy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym przez całe życie.

Szkolenia dotyczą takich obszarów jak:

 • komunikacja interpersonalna
 • asertywność
 • zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna
 • stres i radzenie sobie ze stresem
 • motywowanie siebie i innych
 • skuteczne zarządzanie czasem

Jak skorzystać?

Jeśli wiesz, czego potrzebujesz, skontaktuj się mailowo lub telefonicznie; jeśli potrzebujesz konsultacji przed decyzją – umów się na spotkanie. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym ustalimy potrzeby, oczekiwania i zakres szkolenia. W kolejnym kroku przygotujemy propozycję programu szkolenia do uzgodnienia. Po zatwierdzeniu programu, wymiaru czasowego i sposobu przeprowadzenia szkolenia, rozpoczniemy realizację. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Szkolenie indywidualne prowadzimy w gabinecie lub w innym uzgodnionym miejscu w formie ustalonej liczby bloków 90 min stanowiących 2 godz. szkoleniowe. Szkolenie składające się z kilku bloków może zostać przeprowadzone w jednym dniu lub podzielone na części, które będą realizowane przez kilka dni w określonych terminach.

Dostępni specjaliści

Scroll to Top