Strona główna » Renata Respondek

Renata Respondek

Jestem mgr psychologii, psychoterapeutką certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, certyfikowaną hipnoterapeutką i coachem.
Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej, terapii par, hipnoterapii oraz coachingu.

Ukończyłam studia magisterskie na kier. Psychologia na Uniwersytecie UAM w Poznaniu oraz Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyłam całościowe 5 letnie podyplomowe szkolenie w zakresie Psychoterapii systemowo – ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne i po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego uzyskałam certyfikat psychoterapeuty.

Odbyłam całościowe i specjalistyczne szkolenia Terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR (BSFT). Szkoliłam się w zakresie hipnoterapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Śląskim Centrum Psychosomatyki u J. Dyby, ukończyłam szkolenia hipnoterapii w Professional Hypnosis Training Institute oraz szkołę hipnoterapii OMNI Hypnosis Training Center uzyskując certyfikat hipnoterapeuty OMNI i NBH. Ukończyłam również kurs coachingu akredytowany przez International Coach Federation i zdobyłam certyfikat coacha ACC ICF. Stale szkolę się z różnych metod i technik pracy terapeutyczno-rozwojowej m.in. terapii par skoncentrowanej na emocjach EFT, terapii EMDR, terapii koherencji, terapii systemu wewnętrznej rodziny IFS, racjonalnej terapii zachowania RTZ, hipnoterapii,  coachingu.

Posiadam wieloletnie interdyscyplinarne doświadczenie zawodowe obejmujące doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne, coachingowe, szkoleniowe i biznesowe. Aktualnie oprócz pracy terapeutycznej i rozwojowej z klientami/pacjentami prowadzę Pracownię Psychoterapii i Rozwoju INITUM.
Doświadczenie w pracy z ludźmi zdobyłam pełniąc różne zawodowe role – jako członek zespołu – współpracując z innymi nad wspólnymi celami; jako menedżer – zarządzając ludźmi, wskazując kierunek i inspirując do działania; jako trener – szkoląc i pomagając innym rozwijać swoje kompetencje i podnosić kwalifikacje; jako psycholog, psychoterapeuta i coach – pomagając innym pokonywać trudności, rozwiązywać problemy i osiągać własne cele.
Różnorodne doświadczenia życiowe i zawodowe pozwalają mi lepiej rozumieć problemy i potrzeby klientów i lepiej służyć profesjonalną pomocą.

Pracuję w podejściu systemowym, ericksonowskim, w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, korzystam również z innych koncepcji i technik pracy, dostosowując formę wsparcia do indywidualnych potrzeb.
Pracuję holistycznie i integracyjnie – opierając się na zasobach i podążając w kierunku pożądanej pozytywnej zmiany.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

W pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa, Kodeksie etycznym psychoterapeuty i Kodeksie etycznym coacha ICF.

Pracuję pod stałą superwizją.

Scroll to Top