Strona główna » Monika Kruszona

Monika Kruszona

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia.

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Opolskim, specjalność kliniczna. Obecnie jestem w trakcie 5-letniego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodku medycyny paliatywnej i hospicyjnej wspierając osoby terminalnie chore, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, domu dziecka oraz szkole. By wciąż podnosić swoje kompetencje i aktualizować wiedzę stale uczestniczę w szkoleniach, stażach oraz kursach. Ukończyłam m.in. szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, stresu, wspierania rozwoju dzieci, pracy z młodzieżą, uzależnień behawioralnych.

W celu poprawy dobrostanu klienta metody pracy dobieram indywidualnie do unikalnych potrzeb. Bliskie jest mi podejście integracyjne.

Pomoc kieruję do osób dorosłych oraz młodzieży, którzy borykają się z szeroko rozumianymi trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego. Pomagam w kryzysie, stresie, zaburzeniach lękowych, depresyjnych, osobowościowych. Towarzyszę w zmianie dezadaptacyjnych zachowań, myśli i emocji poprzez podążanie za klientem, wsparcie oraz psychoedukację. Zapraszam również osoby nastawione na samorozwój, by wspólnie budować poczucie spełnienia. Razem ustalimy cele naszej pracy, źródła trudności i możliwe ich rozwiązania.

Dbając o dobro klientów podstawą w mojej pracy jest budowanie silnego przymierza terapeutycznego oraz kierowanie się standardami zamieszczonymi w kodeksie etyczno-zawodowym psychologa.

Monika Kruszona - ZnanyLekarz.pl!function($_x,_s,id){var js,fjs=$_x.getElementsByTagName(_s)[0];if(!$_x.getElementById(id)){js = $_x.createElement(_s);js.id = id;js.src = "//platform.docplanner.com/js/widget.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","zl-widget-s");
Scroll to Top