Strona główna » Indywidualny program redukcji stresu – StopStres

Indywidualny program redukcji stresu – StopStres

Przedstawiamy nasz autorski 9 stopniowy intensywny program redukcji stresu. Program w wersji podstawowej trwa 9 tygodni i obejmuje 9 sesji. W miarę potrzeby poszczególne etapy mogą zostać rozszerzone o kolejne sesje.

Ramowy program redukcji stresu:

 1. Mój stres
 • rozpoznanie swojego stresu
 • diagnoza aktualnego poziomu stresu oraz swojej podatności na stres (w oparciu o standardowe testowe narzędzia psychologiczne lub inne skale)
 • rozpoznanie indywidualnych stresorów, przyczyn, obszarów i źródeł stresu
 • analiza osobistej reakcji na stres i indywidualnych sygnałów stresu
 1. Moja przyszłość bez stresu
 • określenie oczekiwanych zmian i wizji zmiany
 • opracowanie indywidualnych celów programu
 1. Moje strategie radzenia sobie ze stresem
 • diagnoza indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem
 • weryfikacja doboru stylu radzenia w zależności od sytuacji
 • analiza osobistych strategii radzenia sobie ze stresem
 • zmiana strategii negatywnych na pozytywne i opracowanie nowych rozwiązań
 1. Moje zasoby w radzeniu sobie ze stresem
 • identyfikacja indywidualnych zasobów wewnętrznych
 • rozpoznanie swoich zasobów zewnętrznych
 • wykorzystanie zasobów w radzeniu sobie ze stresem
 • opracowanie sposobów dbania o własne zasoby w celu zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu
 1. Moje ciało w radzeniu sobie ze stresem
 • redukcja stresu poprzez antystresowe techniki oddziaływania przez ciało
 • nauka technik odprężania i relaksacji ciała
 • ćwiczenia oddechowe przywracające równowagę psychiczną i fizyczną
 • techniki mindfulness
 • trening relaksacyjny dźwiękiem
 1. Moje emocje w radzeniu sobie ze stresem
 • rozpoznawanie i analiza własnych emocji
 • nauka kontroli i regulacji swoich emocji
 • redukcja stresu na poziomie emocji
 1. Mój umysł w radzeniu sobie ze stresem
 • redukcja stresu poprzez techniki poznawcze
 • zmiana postrzegania sytuacji stresowej poprzez zmianę perspektyw
 • redukcja stresu przez wyobraźnię
 • przeformułowanie stresujących myśli
 1. Moje przekonania w radzeniu sobie ze stresem
 • identyfikacja nieracjonalnych stresogennych przekonań
 • zmiana przekonań na wspierające i zdrowe
 1. Moje wewnętrzne blokady i ograniczenia
 • identyfikacja swoich stresujących wewnętrznych blokad i ograniczeń
 • usunięcie / neutralizacja wewnętrznych blokad i ograniczeń

W programie wykorzystane są:

 • standardowe testowe narzędzia psychologiczne
 • własne skale i kwestionariusze
 • zasady i techniki terapeutyczne (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, terapia behawioralno-poznawcza, racjonalna terapia zachowania RTZ, terapia ericksonowska)
 • zasady i techniki coachingu
 • techniki mindfulness
 • arteterapia
 • praca z kartami dialogowymi, obrazem
 • metody wizualizacji
 • techniki oddechowe
 • techniki relaksacyjne
 • psychoedukacja

Informacje:

 • realizacja – sesje indywidualne z wybranym specjalistą
 • zakres – standardowo 9 sesji; w miarę potrzeb poszczególne etapy mogą zostać zrealizowane w mniejszym lub większym zakresie
 • czas trwania – standardowo – 9 tygodni; w szczególności – czas trwania wynika z zakresu pracy
 • rejestracja – indywidualna u wybranego specjalisty

Podobne artykuły

Scroll to Top