Strona główna » Rozwijaj swoje kompetencje społeczne z TUS

Rozwijaj swoje kompetencje społeczne z TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) służy nabyciu i rozwijaniu kompetencji społecznych, które pomagają w efektywnym funkcjonowaniu w relacjach z innymi ludźmi i w systemach społecznych.

Trening pomaga rozwijać takie kompetencje jak: komunikacja, funkcjonowanie w normach społecznych, współpraca, asertywność, samoświadomość, pewność siebie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, inteligencja emocjonalnarozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji oraz odkrywanie swoich mocnych i słabych stron.

Najważniejszym celem zajęć jest nabycie i rozwijanie umiejętności, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu w różnych grupach społecznych, np. w rodzinie, w przedszkolu, w szkole, w pracy, w grupie rówieśniczej, wśród znajomych i przyjaciół oraz w społeczności, w której żyjemy.

Uczestnicy rozwijają nowe kompetencje poprzez różne formy aktywności dostosowane do formy treningu (indywidualny czy grupowy), wieku i potrzeb uczestników. Wykorzystywane są takie formy pracy jak zabawa, odgrywanie scenek, granie w gry, dyskusja oraz naśladownictwo i modelowanie zachowań. Zajęcia mają charakter warsztatowy i interaktywny, a ich forma jest bardzo urozmaicona.

Zajęcia organizowane są zazwyczaj dla grup, które dobierane są zgodnie z potrzebami uczestników. Treningi mogą jednak być też prowadzone indywidualnie. Ilość sesji zależy od potrzeb uczestników – niektóre treningi prowadzone są długoterminowo, np. przez cały rok, a niektóre składają się z kilku zajęć.

Treningi przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, również dla osób dorosłych. W zajęciach mogą brać udział dzieci już od 4 roku życia.

Zajęcia w szczególności przeznaczone są dla osób w spektrum autyzmu, doświadczających różnych trudności społecznych oraz przejawiających zaburzenia zachowania. Treningi skierowane są również dla każdego, kto odczuwa trudności w relacjach społecznych, np. z powodu nieśmiałości lub deficytów w komunikacji czy asertywności. Warto pamiętać, że w treningach może wziąć udział każdy, kto chciałby po prostu pracować nad swoimi kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi.

Podobne artykuły

Scroll to Top