Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Terapia par

Pomoc psychologiczna

Cel:

Terapia partnerska / małżeńska ma na celu pomoc parom w rozwiązaniu trudności i problemów w relacji oraz w budowaniu satysfakcjonującego związku.

Terapia prowadzona jest w podejściu systemowym, ericksonowskim i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Cechuje się krótkoterminowością (osiągnięcie satysfakcjonujacej zmiany w możliwie najkrótszym czasie), realizowaniem wspólnego celu ustalonego przez  parę oraz pozytywnym ujęciem (praca na zasobach w kierunku pozytywnej zmiany).

Dla kogo:

 • par doświadczających różnych problemów i trudności w związku
 • skarżących się na trudności w komunikacji i wzajemnym zrozumieniu
 • znajdujących się w kryzysie, trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub  zawodowej
 • odczuwajacych niezadowolenie, brak satysfakcji z relacji
 • doznających zmęczenia, napięcia i stresu
 • pragnących zrozumieć i poprawić swoją sytuację

W czym mogę Ci pomóc:

 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
 • redukcja symptomów i przywrócenie równowagi
 • wypracowanie nowych sposobów reagowania
 • wzmocnienie w realizowanych zmianach
 • poprawa w relacjach
 • wzrost satysfakcji ze związku i poczucia spełnienia w relacji
 • wsparcie emocjonalne i poznawcze