Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Terapia krótkoterminowa

Pomoc psychologiczna

Cel:

Terapia krótkoterminowa jest nastawiona na rozwiązanie konkretnej trudności, na określony cel. Koncentruje się na zidentyfikowaniu problemu i poszukiwaniu sposobów jego rozwiązania. Długość terapii to kilka - kilkanaście sesji. Terapia prowadzona jest w podejściu TSR.

Podejście TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy, SFBT) cechuje się krótkoterminowością (osiągnięcie satysfakcjonujacej zmiany w możliwie najkrótszym czasie), realizowaniem celów klienta (nastawienie na określony cel) oraz pozytywnym ujęciem (praca na zasobach w kierunku pozytywnej zmiany). Terapia skupia się na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań doświadczanych trudności i problemów, przez co dąży do wprowadzania zmian w teraźniejszości klienta, tak by jego pozytywne zasoby wykorzystane zostały dla pożądanych rezultatów.

Dla kogo:

 • osób doświadczających różnych problemów i trudności w życiu osobistym, psychicznym i zawodowym
 • znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub  zawodowej
 • będących w okresie zmian i podejmowania decyzji
 • doświadczających objawów nerwicowych, lękowych, psychosomatycznych i depresyjnych
 • odczuwajacych smutek, niezadowolenie, brak poczucia sensu i celu życia
 • doznających zmęczenia, napięcia i stresu
 • doświadczających problemów w związkach i w relacjach z innymi
 • pragnących zrozumieć i poprawić swoją sytuację

W czym mogę Ci pomóc:

 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
 • redukcja symptomów i przywrócenie równowagi
 • zredukowanie lęku i cierpienia
 • złagodzenia napięcia i stresu
 • wypracowanie nowych sposobów reagowania
 • wzmocnienie w realizowanych zmianach
 • poprawa w relacjach z innymi
 • podniesienie samooceny
 • uzyskanie większego poczucia sprawczości
 • podniesienie poziomu samokontroli
 • wsparcie emocjonalne i poznawcze