Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Rozwój osobisty

konsulting

Cel:

Konsulting w zakresie - rozwój osobisty ma na celu pomoc w rozwijaniu umiejętności i kompetencji osobistych, przydatnych w rozwiązywaniu problemów codziennego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym i wpływającym na efektywność osobistą.

Dla kogo:

 • osób pragnących określić i zrealizować swoje cele prywatne i zawodowe
 • osób chcących pracować nad rozwojem wybranych kompetencji
 • pragnących poprawić swoją sytuację i skutecznie rozwiązywać problemy
 • chcących wprowadzić nowe rozwiązania
 • podejmujących nowe przedsięwzięcia
 • pragnących zwiększyć poziom swojego zorganizowania i podnieść efektywność osobistą

W czym mogę Ci pomóc:

 • wyznaczanie i osiąganie celów
 • budowanie postawy proaktywnej i motywacji
 • dobra organizacja i skuteczne zarządzanie czasem
 • zarządzanie przedsięwzięciami - projektami
 • rozwiązywanie problemów
 • radzenie sobie ze stresem
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • rozwiązywanie konfliktów
 • samowiedza, samoocena
 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • rozwój inteligencji emocjonalnej