Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

O mnie

Renata RespondekRenata Respondek

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach ACC ICF, trener szkoleń

Specjalizuję się w psychologii, psychoterapii, coachingu i rozwoju osobistym i zawodowym.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (nr cert. 933) i coachem certyfikowanym przez International Coach Federation.

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu oraz Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Systemów Informacyjnych oraz Zarządzania Projektami.

Ukończyłam całościowe 5 letnie podyplomowe szkolenie w zakresie Psychoterapii systemowo - ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne i zdałam egzamin certyfikacyjny w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym uzyskując certyfikat psychoterapeuty.

Odbyłam całościowe szkolenie Terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR / BSFT) rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów TSR przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia terapii krótkoterminowej.

Ukończyłam również kurs coachingu akredytowany przez International Coach Federation oraz zdałam egzamin i uzyskałam certyfikat coacha ACC ICF.

Stale szkolę się z różnych metod i technik pracy terapeutyczno-rozwojowej m.in. uczestniczyłam w szkoleniach Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), hipnoterapii ericksonowskiej, terapii koherencji, szkoleniach coachingowych.

Jestem absolwentką szkoły trenerów Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys w Krakowie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Od wielu lat pracuję z ludźmi. Swoje doświadczenie w pracy z ludźmi zdobyłam pełniąc różne zawodowe role - jako członek zespołu - współpracując z innymi nad wspólnymi celami; jako menedżer - zarządzając ludźmi, wskazując kierunek i inspirując do działania; jako trener – szkoląc i pomagając innym rozwijać swoje kompetencje i podnosić kwalifikacje; jako psycholog, psychoterapeuta i coach – pomagając innym pokonywać trudności i rozwiązywać problemy, a także odkrywać swoje talenty i ukryte zasoby i osiągać własne cele. W tych wszystkich rolach zawsze najważniejsi byli dla mnie ludzie. Cenię sobie szczególnie kontakt z innymi, rozmowy, wspólne dążenie do celu, pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie problemów.

Różnorodne doświadczenia życiowe i zawodowe pozwalają mi lepiej zrozumieć problemy i potrzeby klientów i lepiej służyć profesjonalną pomocą.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR. W pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, Kodeksie etycznym psychoterapeuty i Kodeksie etycznym coacha ICF.. Pracuję pod stałą superwizją.

Więcej:

www.renatarespondek.pl    www.dobrycoach.pl    www.znanylekarz.pl    www.abczdrowie.pl