Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Psychoterapia

Pomoc psychologiczna

Cel:

Psychoterapia jest metodą leczenia różnych schorzeń i problemów natury psychologicznej, której celem jest trwała zmiana i odzyskanie równowagi psychicznej. Psychoterapia prowadzona jest w podejściu integracyjnym łączącym nurty psychoterapii systemowej i ericksonowskiej. Praca terapeutyczna prowadzona jest w pozytywnym ujęciu i oparta jest na zasobach.

Dla kogo:

 • osób doświadczających różnych problemów i trudności w życiu osobistym, psychicznym i zawodowym
 • znajdujących się w trudnej sytuacji (np. stres, kryzys, zmiana, choroba, strata)
 • osób mających zaburzenia lękowe, objawy nerwicowe i psychosomatyczne
 • cierpiących na zaburzenia depresyjne i nastroju
 • osób z zaburzeniami osobowości
 • osób z obniżoną samooceną i poczuciem własnej wartości
 • odczuwajacych smutek, niezadowolenie, brak poczucia sensu i celu życia
 • doświadczających problemów w związkach i w relacjach z innymi
 • chcących zmienić cechy swojej osobowości
 • pragnących zrozumieć i poprawić swoją sytuację

W czym mogę Ci pomóc:

 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
 • redukcja symptomów i przywrócenie równowagi
 • zredukowanie lęku i cierpienia
 • złagodzenia napięcia i stresu
 • przywrocenie nadziei i radości życia
 • wypracowanie nowych sposobów reagowania
 • wzmocnienie w realizowanych zmianach
 • poprawa w relacjach z innymi
 • podniesienie samooceny
 • uzyskanie większego poczucia sprawczości
 • podniesienie poziomu samokontroli
 • wsparcie emocjonalne i poznawcze