Strona główna » Marta Lotysh

Marta Lotysh

Jestem psycholożką, psychotraumatolożką, certyfikowaną terapeutką EMDR, psychoteraputką CBT w trakcie szkolenia.

Moją misją jest zapewnienie każdemu klientowi (pacjentowi) indywidualnego podejścia oraz skutecznej pomocy psychologicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w praktyce psychologicznej, zdobyłam głęboką wiedzę i umiejętności, które pozwalają mi skutecznie radzić sobie z różnorodnymi problemami klientów (pacjentów). Prowadzę sesje psychologiczne zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim, w gabinecie oraz online.

Co oferuję

Podczas psychologicznych konsultacji i sesji korzystam z różnorodnych podejść i technik z zakresu psychologii poznawczo-behawioralnej, psychologii cielesno-orientowanej, EMDR oraz technik mindfulness. Moja praca jako psychologa, psychotraumatologa oraz terapeuty EMDR są ukierunkowane na pomoc w takich obszarach jak:

 • Zaburzenia traumatyczne, w tym ASD, PTSD oraz cPTSD
 • Zaburzenia związane ze stresem
 • Problemy związane ze snem
 • Lęki i fobie, zaburzenia lękowe, ataki paniki
 • Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja itp.
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Kryzysy takie jak utrata bliskiej osoby lub relacji, zmiana pracy, miejsca zamieszkania
 • Psychologia w życiu zawodowym, w tym utrata motywacji, zjawisko wypalenia zawodowego, problemy z perfekcjonizmem i pracoholizmem

Moja wiedza i doświadczenie

Posiadam doświadczenie jako psycholog prowadzący prywatną praktykę we Lwowie przez ponad 12 lat. Dodatkowo, mam doświadczenie w zarządzaniu personelem w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz w prowadzeniu wykładów z psychologii na poziomie uniwersyteckim.

Edukacja i kursy

Ukończyłam psychologię (stopień magistra) oraz psychologię społeczną (studia doktoranckie) na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie, psychotraumatologię (studia podyplomowe) na WSB NLU w Nowym Sączu, obecnie studiuję psychoterapię w 4-letniej szkole CBT na WSB NLU w Nowym Sączu. Ukończyłam także certyfikowany kurs terapii EMDR organizowany przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Regularnie uczestniczę w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.

Привіт. Я – психолог, психотравматолог і сертифікований терапевт EMDR, психотерапевт КПТ у процесі навчання.

Моєю місією є забезпечення кожному клієнтові індивідуального підходу та ефективної психологічної допомоги. Упродовж багаторічної психологічної практики я набула глибокі знання та навички, які дозволяють мені успішно вирішувати різноманітні проблеми клієнтів (пацієнтів). Проводжу психологічні сесії як українською, так і польською мовами, особисто у Вроцлаві та онлайн.

Що я пропоную

Під час психологічних консультацій та сесій я використовую різноманітні підходи та техніки з когнітивно-поведінкової і тілесно-орієнтованої психології, EMDR, а також mindfullness. Мої послуги психолога, психотравматолога, терапевта EMDR орієнтовані на допомогу в таких сферах, як:

 • Травматичні розлади, включаючи ASD, PTSD та cPTSD
 • Розлади, зумовлені стресом
 • Проблеми сну
 • Страхи та фобії, тривожні розлади, панічні атаки
 • Розлади харчування, такі як анорексія, булімія, орторексія тощо
 • Психосоматичні розлади
 • Кризові життєві ситуації, такі як втрата близької людини чи стосунків, зміна роботи чи місця проживання
 • Психологія у професійному житті, в тому числі робота з втратою мотивації і феноменом емоційного вигорання, проблемою перфекціонізму та працеголізму

Мій досвід

Мій основний практичний досвід полягає у приватній практиці у Львові протягом понад 12 років. Також маю досвід в управлінні персоналом на середніх і великих підприємствах, викладанні психології на університетському рівні.

Освіта, навчальні курси

Закінчила психологію (ступінь бакалавра та магістра) та соціальну психологію (аспірантура) у Львівському національному університеті ім. І. Франка, психотравматологію (післядипломні студії) у WSB NLU w Nowym Sączu (Польща), станом на сьогодні навчаюся за напрямком «Психотерапія» у 4-річній школі CBT у WSB NLU w Nowym Sączu (Польща). Також пройшла сертифікований курс терапії EMDR від Польського Товариства терапії EMDR. Регулярно беру участь у спеціалізованих курсах, організованих Польським Товариством терапії EMDR.

Scroll to Top