Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Doradztwo zawodowe

konsulting

Cel:

Doradztwo zawodowe ma na celu pomoc w rozwijaniu kariery zawodowej, wyborze kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego.

Dla kogo:

 • osób podejmujących decyzje o dalszym kierunku kształcenia (uczniowie, studenci, pracownicy)
 • osób pragnących określić i realizować swoje cele i role zawodowe
 • chcących poznać, rozwinąć i wykorzystać swoje preferencje i predyspozycje zawodowe
 • pragnących poprawić swoją sytuację zawodową
 • osób poszukujących pracy
 • chcących zmienić pracę
 • pragnących wprowadzić zmiany w swojej ścieżce kariery
 • chcących podnieść efektywność osobistą

W czym mogę Ci pomóc:

 • badanie preferencji zawodowych testami psychologicznymi
 • badania osobowości i temperamentu
 • diagnoza zasobów i silnych stron
 • określenie celów zawodowych
 • budowa indywidualnego planu rozwoju
 • coaching kariery
 • radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym