Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Coaching indywidualny

coachingCel:

Coaching indywidualny ma na celu pomoc w osiąganiu dowolnego celu osobistego lub zawodowego.

Dla kogo:

 • osób pragnących określić swoje cele i role życiowe
 • chcących zrealizować swoje cele prywatne i zawodowe
 • znajdujących się w okresie zmian i podejmowania decyzji
 • chcących pracować nad rozwojem osobistym, rozwojem wybranych kompetencji, zdolnościami interpersonalnymi i relacjami
 • pragnących zwiększyć poziom swojej motywacji i podnieść efektywność osobistą

W czym mogę Ci pomóc:

 • planowanie i realizacja celów
 • budowanie postawy proaktywnej
 • zwiększenie poczucia wpływu i efektywności własnej
 • zwiększenie motywacji
 • rozwój osobisty i kompetencyjny
 • rozwój zdolności organizacyjnych
 • rozwój zdolności interpersonalnych
 • poprawa jakości relacji
 • zwiększenie samoświadomości, wiary w siebie i poczucia własnej wartości