Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Coaching sportowy

coachingCel:

Coaching dla sportowców ma na celu pomoc w rozwijaniu kompetencji sportowych i osiąganiu dowolnego celu sportowego. Coaching dotyczy procesów psychologicznych i mentalnych i może stanowić uzupełnienie i wsparcie efektów pracy trenera i sportowca.

Dla kogo:

  • osób pragnących określić swoje cele i ścieżkę rozwoju sportowego
  • chcących zrealizować swoje sportowe cele
  • chcących pracować nad rozwojem osobistym i rozwojem wybranych kompetencji sportowych
  • pragnących zwiększyć poziom swojej motywacji i podnieść efektywność osobistą

W czym mogę Ci pomóc:

  • planowanie i realizacja celów sportowych
  • zwiększenie poczucia wpływu i efektywności własnej
  • zwiększenie motywacji
  • pokonanie przeszkód i blokad wewnętrznych
  • zwiększenie samoświadomości i wiary w siebie
  • rozwój osobisty i kompetencyjny