Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Terapia grupowa

Pomoc psychologiczna

Cel:

Terapia  grupowa ma na celu pomoc indywidualnym osobom poprzez połączenie pracy z terapeutą i oddziaływania grupy. W grupie można lepiej poznać siebie i przyjrzeć się swoim relacjom z innymi ludźmi. Grupa daje możliwość rozwijania budowania zaufania do innych oraz nawiązywania i podtrzymywania relacji. Ze wsparciem grupy łatwiej mierzyć się ze swoimi problemami oraz pokonywać trudności i ograniczenia.

Dla kogo:

 • osób doświadczających różnych problemów i trudności w życiu osobistym, psychicznym i zawodowym
 • doświadczających problemów w związkach i w relacjach z innymi
 • przeżywających trudne emocje, z którymi nie mogą sobie poradzić
 • pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie, własne zachowania i emocje
 • nieśmiałych, wrażliwych na ocenę innych i doświadczających lęku w kontaktach społecznych
 • doświadczajacych trudności w komunikacji i porozumiewaniu się z innymi
 • mających trudności w wyrażaniu własnego zdania i przedstawianiu własnych potrzeb

W czym mogę Ci pomóc:

 • lepsze poznanie i rozumienie siebie i innych
 • redukcja symptomów i przywrócenie równowagi
 • zredukowanie napięcia, stresu i lęku w relacjach z innymi
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i społecznych
 • wypracowanie nowych sposobów funkcjonowania społecznego
 • poprawa w relacjach z innymi
 • podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • wsparcie emocjonalne i poznawcze grupy