Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Szkolenia biznesowe

Usługi rozwojowe

Cel:

Szkolenia biznesowe mają na celu rozwój kompetencji menedżerskich, zespołowych i pracowniczych niezbędnych dla efektywnej i skutecznej pracy.

Dla kogo:

 • firm i instytucji
 • menedżerów - formalnych i nieformalnych liderów
 • PMów
 • kierowników zespołów
 • zespołów pracowniczych i projektowych
 • pracowników

W czym mogę Ci pomóc: 

 • przywództwo                                                                                                            
 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zmianą
 • podejście coachingowe w zarządzaniu
 • praca zespołowa
 • komunikacja
 • asertywność
 • organizacja pracy i skuteczne zarządzanie czasem
 • proaktywność w osiąganiu celów i motywacja
 • kreatywność i twórcze myślenie
 • stres i radzenie sobie ze stresem
 • zmiana jako sytuacja trudna i radzenie sobie ze zmianą

Jak skorzystać:

Szkolenia przygotowuję i prowadzę na zamówienie firm i instytucji. Współpracuję również z firmami szkoleniowymi. Przed szkoleniem przeprowadzam diagnozę potrzeb szkoleniowych i na tej podstawie przygotowuję zakres i program szkolenia. Wystawiam zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Zapraszam do kontaktu.