Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologicznaNaczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka.
Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie
w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia
na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa

Pomoc psychologicznaSpecjalizuję się w pomocy w rozwiązywaniu problemów,  wspieram osoby w kryzysie, stresie, sytuacjach trudnych, w okresie zmian i podejmowania decyzji. Pomagam osobom cierpiącym z powodu objawów nerwicowych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości i depresji,

Pracuję z osobami dorosłymi, parami i rodzinami.

Pracuję holistycznie i integracyjnie – opierając się na zasobach i podążając w kierunku pożądanej pozytywnej zmiany i zdrowia. Pracuję w podejściu systemowym, ericksonowskim, w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR, korzystam również z innych koncepcji i technik pracy, dostosowując formę wsparcia do indywidualnych potrzeb.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR. W pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa i Kodeksie etycznym psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pomoc psychologiczna:

Zakres pomocy psychologicznej obejmuje:

  • Indywidualne konsultacje psychologiczne
  • Konsultacje psychologiczne par / małżeństw / rodzin
  • Interwencja kryzysowa – pomoc w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych
  • Psychoterapia
  • Terapia par
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Diagnoza psychologiczna - oparta na testach psychologicznych

Zakres pomocy - informacje: