Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Coaching rodzicielski

coachingCel:

Coaching rodzicielski ma na celu pomoc rodzicom w pełnieniu ról rodzica i rozwijaniu swoich kompetencji rodzicielskich, by świadomie wychowywać i dbać o prawidłowy rozwój swojego dziecka.

Dla kogo:

 • rodziców pragnących świadomie wychowywać i dbać o rozwój swojego dziecka
 • rodziców chcących rozwiązać problemy wychowawcze
 • dziadków chcących świadomie uczestniczyć w wychowaniu i rozwoju swoich wnuków
 • opiekunów dzieci pragnących rozwijać swoich małych podopiecznych

W czym mogę Ci pomóc:

 • rozwój kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
 • nabycie umiejętności współpracy z dzieckiem metodą coachingu
 • rozwój talentów i pasji dziecka
 • lepsze wykorzystanie możliwości i zasobów osobistych przez dziecko
 • wspieranie i motywowanie dziecka w realizacji zadań i celów
 • zwiększenie samoświadomości, wiary w siebie i poczucia własnej wartości u dziecka
 • budowanie lepszych relacji z dzieckiem