Psychoterapia Pomoc psych. Coaching Konsulting Szkolenia Warsztaty

Coaching

coaching- Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? - mówiła dalej.
- To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść - odparł Kot-Dziwak.
- Właściwie wszystko mi jedno.
- W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz
.

Lewis Carroll - „Alicja w Krainie Czarów” 

Coaching to proces rozwojowy, oparty na partnerskiej relacji, w którym Klient wspólnie z coachem pracuje nad wyznaczonym celem. Coach prowadzi Klienta, zadając mu odpowiednie pytania i  wykorzystując różnorodne narzędzia i techniki, ale nie wskazuje drogi. 

Coaching to proces pomagania drugiej osobie mający na celu dotarcie do jej maksymalnych możliwości. Polega na rozwijaniu silnych stron tej osoby oraz na pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu wewnętrznych ograniczeń. Coaching pomaga ludziom w osiąganiu celów i lepszych wyników działań.

Cechy coachingu:

  • uwalnia ludzki potencjał
  • prowadzi do osiagnięcia celów
  • motywuje do działania

Proces coachingu:

Proces coachingowy składa się z 6-12 sesji i trwa ok. 3-6 m-cy. Etapy procesu:

  • analiza klienta i jego środowiska
  • planowanie, ustalanie priorytetów, spójności celów
  • wdrażanie rozwiązań
  • ewaluacja i utrzymanie rezultatów

Zapraszam na: